Praktijkprotocol

Gegevens of afspraak wijzigen: zo doet u dat
Omdat wij van heldere communicatie houden, maken wij gebruik van enkele procedures.

 • Uw afspraak maken bij de mondhygiënist kan telefonisch of direct aan de balie. Een afspraak maken via e-mail of het contactformulier op de website is niet mogelijk.
 • Uw afspraak verzetten doet u minimaal twee werkdagen van tevoren. Kunt u niet langskomen op het moment dat uw afspraak bij de mondhygiënist gepland staat? Verzet deze dan tijdig. Hiermee voorkomt u dat wij de gereserveerde tijd bij u in rekening moeten brengen. 
 • Uw afspraak checken kan door middel van onze webagenda. Handig als u niet meer weet voor wanneer u een afspraak heeft gemaakt.
 • Uw gegevens wijzigen kan door via e-mail, fax of telefoon contact met ons op te nemen. Wij worden graag op de hoogte gestel van wijzigingen in:
  • uw persoonsgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer;
  • uw polis en/of zorgverzekeraar;
  • uw gezondheid, zoals medicijngebruik.
 • De nota dient u direct na uw behandeling contant of met de pin te voldoen. Vervolgens kunt u de rekening indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. Wij adviseren u om van tevoren de inhoud van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar door te nemen, zodat u weet of de behandeling van de mondhygiënist door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.


Niet helemaal tevreden? Laten we het gesprek aangaan
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met de behandeling door uw mondhygiënist. In dat geval is het belangrijk dat u niet blijft zitten met uw ontevredenheid. In zo’n situatie kunt u contact met ons opnemen. In een gesprek met uw behandelend mondhygiënist of de praktijkeigenaar, Agnes Sluijter, kunt u aangeven welke zaken onduidelijk voor u zijn. Wij kunnen u vervolgens uitleggen waarom de behandeling op een bepaalde manier is verlopen. Misschien hebben we elkaar in een eerder stadium verkeerd begrepen. Uiteraard zullen we samen met u naar een oplossing zoeken.

Advies van een derde nodig?
Het is ook mogelijk om telefonisch advies in te winnen over uw klacht, als u er samen met uw mondhygiënist niet uitkomt. U belt dan naar de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. Onze praktijk is hierbij aangesloten. De klachtencommissie zal uw klacht beoordelen en in behandeling nemen. Meer informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
T. 0334 21 61 89