19 november 2019: afronding skybox/ back-office.

De skybox is voorzien van een geluidsdichte glazen wand. Behandelkamer 3 is voorzien van smartfolie. Deze folie geeft transparantie en privacy.