Behandelingen

Eerste bezoek

Uw eerste bezoek aan de mondhygiënist: wat kunt u verwachten?

Voor uw eerste bezoek aan de mondhygiënist reserveren we 45 minuten. In deze tijd neemt de mondhygiënist een medische vragenlijst met u door, er vindt een mondonderzoek plaats.  Tijdens het mondonderzoek bekijkt de mondhygiënist de situatie in uw mond. De mondhygiënist kijkt daarbij onder andere naar de conditie van uw gebit en tandvlees. Na het mondonderzoek krijgt u een diagnose. Aan de hand van de diagnose wordt er een behandelplan opgesteld.  Na het onderzoek wordt er samen met u bepaald welke behandeling het meest geschikt voor u zou zijn. 

Advies en uitleg en start van de behandeling

Het bepalen van de behandeling gaat in overleg, omdat wij het belangrijk vinden dat deze goed bij u past. U krijgt tijdens de bespreking ook inzicht in de kosten. Vervolgens zal er gestart worden met de behandeling. Indien nodig worden er vervolgafspraken gemaakt.

Een medische vragenlijst als achtergrondinformatie

Met het invullen van een medische vragenlijst stelt u uw mondhygiënist op de hoogte van uw medische situatie. Dat is belangrijk, want een aantal ziekten en afwijkingen en het gebruik van medicijnen kunnen uw mondgezondheid (sterk) beïnvloeden. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan uw tandheelkundige behandeling of aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Wij behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk: ze vallen onder het medisch beroepsgeheim.