Over ons

Kwaliteit

Altijd voor de beste zorg

U wilt er zeker van zijn dat u in goede handen bent bij onze mondhygiënisten. Dat willen wij ook. Daarom kunt u van ons verwachten dat wij altijd blijven werken aan de kwaliteit die wij leveren. Dat doen we met behulp van collegiale toetsing en bijscholing. Zo streven we ernaar altijd de beste zorg te leveren.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Het leveren van de hoogste kwaliteit is voor uw mondhygiënist een uitdaging. Wij hechten dan ook veel waarde aan de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), waarin het beroep van mondhygiënist is geregeld. De wet BIG is een kwaliteitswet die tot doel heeft de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen.

Up-to-date kennis van de laatste technieken

De mondhygiënisten die werkzaam zijn in onze praktijk, zijn allemaal aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten NVM. De NVM is de beroepsorganisatie voor mondhygiënisten. Wij herkennen ons in het actieve beleid van de NVM om de deskundigheid van de mondhygiënisten te verhogen. Daarom nemen we actief deel aan de na- en bijscholingsmomenten die de vereniging organiseert. Uw mondhygiënist is dus altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mondzorg en tandheelkunde.

Aangetoonde kennis van wet- en regelgeving

Onze praktijk is officieel gevisiteerd. Tijdens deze visitatie is onze praktijkvoering en ons patiënt gebonden handelen getoetst aan de wet- en regelgeving. Uit de visitatie blijkt dat de praktijk aan alle normen voldoet.