Het team

Rozj Alchaqmaqchy

Mondhygienist

Opleiding en werkervaring

Rozj is in 2020 afgestudeerd aan de Hogeschool Inholland Amsterdam. Tijdens de opleiding heeft Rozj ervaring opgedaan in verschillende werkvelden, zoals parodontologie, kindertandheelkunde en in de algemene praktijk.Tijdens haar afstudeeronderzoek heeft ze veel ouders en kinderen begeleid met een migratie achtergrond. Rozj is ook werkzaam op de zaterdag.

Altijd up-to-date

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de mondzorg bezoekt Rozj congressen en cursussen. Hiermee kan ze nieuwe kennis opdoen en de patiënt optimaal zorg leveren.

Kwaliteit staat voorop

Rozj is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM). Inlevingsvermogen, geduld en goede samenwerking met verschillende professionals zijn kwaliteiten waarover Rozj beschikt. “een positieve communicatie en meelevendheid” vormen de sleutel voor een goede behandeling beschrijft Rozj.

Talenkennis

Rozj spreekt de talen Nederlands, Engels, Arabisch, Koerdisch en Turks.